Trichoderma taxonomy 2020

2920
384
T.
stramineum
Chaverri & Samuels
2003
BPI
843667