Trichoderma taxonomy 2020

1890
403
T.
surrotundum
Chaverri & Samuels
2003
BPI
843668
incomplete DNA Barcoding